Fikrî Mülkiyet Politikası Beyanı

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçmek için buraya tıklayın.

Birinci Bölüm: Fikrî Mülkiyet Haklarının Tanımı

 1. Telif Hakkı

Metin, grafikler, fotoğraflar veya diğer görseller, düğme simgeleri, ses dosyaları, logolar, sloganlar, marka isimleri veya kelime işlem yazılımı (bundan böyle “İçerik” olarak bahsedilecektir) da dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Mint-Moda.com web sitesinde sunulan tüm bilgiler (belirtilen bilgi kaynağı ve diğer tarafın bilgi girdisi hariç), sadece Mint-Moda.com’a veya ilgili içerik sağlayıcılarına aittir. Mint-Moda.com’un önceden yazılı izni olmaksızın hiçbir içeriği kullanamaz, çoğaltamaz, kopyalayamaz, değiştiremez, aktaramaz, görüntüleyemez, yayınlayamaz, satamaz, lisanslayamaz, kamuya açık şekilde sergileyemez, dağıtamaz veya bunlardan ticari olarak yararlanamazsınız ve Mint-Moda.com’un izin vermediği şekilde hiçbir içeriği ifşa edemezsiniz.

 1. Ticari Marka

Mint-Moda.com’un tüm simgeleri, grafikleri ve web site isimleri, Mint-Moda.com’un veya iştiraklerinin kayıtlı ticari markalarıdır. Mint-Moda.com’la bağlantılı olmadıkça, kayıtlı ve kaydolmayı bekleyen ticari markalar herhangi bir ticari amaç için sizin tarafınızdan veya üçüncü taraflarca kullanılamaz. Mint-Moda.com’a ait olmayan diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

 1. Patent 

Bu web sitede gösterilen ürünlerin tasarım patent hakları veya diğer patent hakları sadece Mint-Moda.com’a veya ilgili tedarikçilerine aittir. Mint-Moda.com’un veya gerçek sahibinin izni olmadan bunları kullanamazsınız. Mint-Moda.com’a ait olmayan diğer patentler ilgili sahiplerine aittir.

 1. Lisans ve Yasaklama

Mint Moda, Mint-Moda.com adresindeki web siteye erişim ve sitenin kişisel kullanımına yönelik olarak size sınırlı bir lisans sunmaktadır. İçeriği sadece kişisel bilgileriniz, alışveriş ve sipariş vermek için görebilir ve kullanabilirsiniz, başka bir amaçla kullanamazsınız. Bu lisans, bu sitenin ve içeriğinin ticari amaçla kullanımını kapsamaz. Mint-Moda.com, web sitede veri madenciliği, robotlar veya benzer veri toplama ve çıkarma araçları kullanmanızı, meta etiketlerde Mint-Moda.com ticari markalarını ve hizmet işaretlerini kullanmanızı yasaklar. Aksi takdirde bu web site haksız fiil sorumluluğu kapsamında yasal yollara başvuracaktır.

Bu web sitedeki fikrî mülkiyetin tümü; ilgili tüm Eyalet yasaları, Federal, Uluslararası kanunlar ve fikrî mülkiyet haklarına yönelik Uluslararası teamüller kapsamında korunmaktadır.

İkinci Bölüm: Fikrî Mülkiyet İhlalinden Kaynaklanan Mağduriyetin Giderilmesine Yönelik Önlemler

Mint-Moda.com web sitesi, üçüncü tarafların fikrî mülkiyet haklarına ve çıkarlarına saygı gösterir ve bu hak ve çıkarları korumak için gerekli önlemleri alır.

Üçüncü taraf ticari markaların, patentlerin yetkisiz kullanımı veya sahte mal satışı gibi fikrî mülkiyet hak ihlallerine yönelik endişeleriniz veya şikâyetleriniz olduğunda, lütfen aşağıdaki bilgilerin tümünü İletişim bölümünde yer alan e-posta adresine gönderin. 

Not: 

E-postanızın konu kısmına “IP infringement Claim” yazmalısınız.

Lütfen yazışmanızı İngilizce yapın.

Verdiğiniz bilgilerin yanlış ya da eksik olması durumunda talebinize cevap vermeyeceğiz.

Gerekli bilgiler:

 1. Şikâyetçi ile Fikrî Mülkiyet sahibi arasındaki yetki ilişkisinin beyanı;
 2. İhlal edildiği iddia edilen işlerin, davranışların veya materyallerin tanımı;
 3. İhlal edildiği iddia edilen materyallerin gösterildiği konumun tanımı (ürünün/ürünlerin URL’si):
 4. Sizinle iletişime geçmemizi sağlayacak bilgiler; adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;
 5. Web site tarafından ihlal edildiğini iddia ettiğiniz fikrî mülkiyet haklarına dair kanıt:

 

*Telif Hakkı İhlali: işlerin telif hakkı kaydının kanıtı veya işlerin ilk basımının kanıtı veya işlerin orijinal taslağı;

*Ticari Marka İhlali: ticari markanın geçerli sicil numarası veya sertifikası (ör. “ABC ticari markası, Sic. No. 123456, 01.01.2004 tarihli tescil vb.); 

*Patent İhlali: patentin geçerli sicil numarası veya sertifikası (ör. “ABC patenti, Sic. No. 123456, 01.01.2004 tarihli tescil vb.);

 

 1. Materyalin ihtilaflı kullanımının; materyalin sahibi, acentesi veya kanun tarafından onaylanmadığına ilişkin iyi niyet beyanınız ve yukarıdaki şikâyetlerin içeriğinin yalancı şahitlik cezasına tabi olacak şekilde doğru olduğunun ifadesi.

Üçüncü Bölüm: Uyarı

  1. “Milenyum veri telif hakkı kanunu” ile bağlantılı olarak web siteye resimler yükleyen, web sitede reklam yapan veya mallar satan üçüncü taraflar için, bu web site fikrî mülkiyet sorumluluğu kapsamında herhangi bir telif hakkı, ticari marka hakkı, patent hakkına yönelik herhangi bir ihlal olduğu varsayımında bulunmamaktadır.
  1. Mücbir sebeplere bağlı kayıp durumunda web site ilgili yasalar kapsamında muaf tutulacaktır. 
  1. Bu beyandaki hükümlerin ihlali durumunda, bu web sitenin kullanıcıları ilgili kanunların ihlaline yönelik olarak oluşacak sonuçlardan sorumlu olacaklardır.
  1. Web sitemizdeki dosyayı doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir şekilde kullanan kullanıcılar, web sitemizdeki beyanın uyguladığı kısıtlamayı gönüllü olarak kabul etmiş sayılırlar.

Dördüncü Bölüm: Açıklama Hakları, Geçerli Mevzuat ve Yargılama

  1. Bu web sitesi bu beyanı kanun kapsamı çerçevesine açıklama hakkını saklı tutar ve istediğinde bu beyanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
  1. Bu beyan ve bu beyanda yer almayan diğer konular Türk kanunlarına tabidir. Beyanın ilgili yasalar ve düzenlemelerle çatışması durumunda, Türk kanun ve düzenlemeleri geçerli sayılacaktır.
  1. Web sitenin kullanımından kaynaklanan veya bununla ilgili ihtilaflar Türkiye mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabidir. Sözleşmede bir tüketici olarak yer alıyorsanız, bu sözleşmede yer alan herhangi bir husus bu bölgede geçerli mevzuattaki yasal haklarınızı etkilemeyecektir.

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçmek için buraya tıklayın.