Hüküm ve Koşullar

www.mint-moda.com’a hoş geldiniz!

mint-moda.com ve tüm ilgili hizmetlerin kullanımına dair hüküm ve koşullar bu Sözleşmede belirtilmiştir.

Siteye erişerek, sitede dolaşarak ve siteyi kullanarak hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Lütfen devam etmeden önce bu sözleşmeyi dikkatle okuyun. Mint-Moda.com istediğinde bu web sitenin tüm hüküm ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Sipariş Kabulü

Lütfen kabul edemeyeceğimiz ve iptal etmek zorunda kalabileceğimiz belirli siparişler olabileceğini unutmayın.

Malların nakliyesine yönelik riskleri ve sorumlulukları üstleniyoruz. Bazı durumlarda bu sorumluluklar ve riskler ekspres lojistik hizmet sağlayıcı tarafından üstlenilmektedir. Malları teslim aldığınızda atacağınız imza ile birlikte malların kaybolma riski size geçmiş olur.

Herhangi bir ürün almadığınız takdirde lütfen bizimle iletişime geçin, biz de bazı detayları doğruladıktan sonra sipariş ettiğiniz ürünü size gönderelim.

Farklı Para Birimlerindeki Fiyatlandırma

Mint-Moda.com tarafından satılan ürünlerin fiyatlandırması ABD Doları (ABD $) üzerinden hesaplanmaktadır. Diğer para birimlerinde gösterilen fiyatlar en güncel dönüşüm oranlarına göre ABD Dolarından dönüştürülmektedir. Ürünün kendi sayfası haricinde sitede bulunan parasal değerler en güncel olanlar olmayabilir. Sitenin çeşitli bölümlerinde yer alan ve doğru olmayan ABD dışı parasal değerler, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla; promosyon amaçlı reklamlar, promosyon sayfaları ve ürün kategorisi sayfalarındaki bilgileri içerir. Parasal değerden bağımsız olarak, bir ürünün kendi sayfasında gösterilen fiyat; nakliye hariç Mint-Moda.com’a ödemeniz gereken güncel fiyatı ifade eder.

Mint-Moda.com’un kullanılması

  1. Hizmetlerimizi kullanabilmeniz ve hükümleri kabul edebilmeniz için, ülkenizdeki reşit olma yaşına bağlı olarak en az 16 yaşında olmanız gerekmektedir. Web siteye erişme yetkisi verip vermemenizden bağımsız olarak, şifrenizi ve kimlik bilgilerinizi kullanan herhangi bir kişinin Mint-Moda.com web sitesine erişiminin ve siteyi kullanımının her türlü sorumluluğu size aittir.
  1. Mint-Moda.com hüküm ve koşulları istediğinde değiştirebileceğini kabul eder ve onaylarsınız, değiştirilen ve yeniden oluşturulan güncel hüküm ve koşullar web siteden yayınlanacaktır. Hizmetleri veya web siteyi kullanmaya devam ederek, değiştirilen hükümlere tabi olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.
  1. Hükümler ancak Mint-Moda.com’un yetkili bir sorumlusu tarafından yazılı olarak değiştirilebilir.

Üye Hesapları

  1. Kullanıcı bazı hizmetlere erişmek ve bunları kullanmak için web siteye kaydolmuş olmalıdır. Mint-Moda.com’un onayı olmaksızın, bir kullanıcı web sitede sadece bir üye hesabı açabilir. Mint-Moda.com kullanıcının iki ya da daha fazla üye hesabı açtığından veya yönettiğinden şüphelenmek için geçerli sebeplere sahipse, Mint-Moda.com bu kullanıcının üye hesabını iptal edebilir ya da kapatabilir. Dahası, Mint-Moda.com Kullanıcının kayıt başvurusunu da herhangi bir sebepten reddedebilir.
  1. Web siteye kaydın ardından Mint-Moda.com kaydolan her kullanıcıya bir e-posta adresi ve şifre atar. Hesap, üyenin e-posta göndermesi ve alması için sınırlı saklama alanı bulunan web tabanlı bir e-posta hesabını içerebilir. 
  1. E-posta adresi ve şifre sadece tek bir hesaba özeldir. Üye; hesabı, e-postayı veya şifreyi üyenin kendi işi dışındaki herhangi biriyle paylaşamaz, bu kişilere veremez veya kullanma izni tanıyamaz. Üye, şifrenin veya hesabın yetkisiz kullanıldığını veya hesaba yönelik bir güvenlik ihlalini fark ettiği takdirde bu durumu hemen Mint-Moda.com’a bildireceğini kabul eder. 
  1. Üye, hesap içerisinde yapılan her türlü işlemin (şirket ya da ürün bilgisi paylaşımı, ilave anlaşma veya kuralların kabulüne dair tıklamalar, bir hizmete abone olmak veya ödeme yapmak, e-posta hesabını kullanarak e-postalar göndermek veya SMS’ler göndermek de dâhil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) üyenin yetkisiyle yapıldığını kabul eder. 
  1. Üye, hesabınızı başkalarıyla paylaşmanın veya işiniz dışındaki birden fazla kullanıcıya hesabınızı kullanma izni vermenin (bundan böyle “çoklu kullanım” olarak ifade edilecektir) Mint-Moda.com’a veya web sitenin diğer kullanıcılarına onarılamaz zararlar verebileceğini kabul eder. Bu bağlamda üye, hesabınızın çoklu kullanımı nedeniyle Mint-Moda.com, iştiraklerimiz, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, acentelerimiz ve temsilcilerimize yönelik olarak meydana gelecek her tür kaybı ve hasarı karşılayacaktır. Ek olarak, hesabınızın çoklu kullanımı veya üyenin hesabınızın güvenliğini sağlayamaması durumunda, üye bu tür bir ihlalden kaynaklanacak herhangi bir kayıp veya hasardan Mint-Moda.com’un sorumlu tutulmayacağını ve üyeye karşı herhangi bir sorumluluğu olmaksızın üyenin hesabını askıya alma ya da kapatma hakkının olduğunu kabul eder.

Üyelerin Sorumlulukları

  1. Her üye, bu sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etme gücüne ve yetkisine sahip olduğunu ifade eder, taahhüt ve kabul eder. 
  1. Bir üye hesabının web sitedeki kayıt sürecinin bir parçası olarak, üyenin kurumunuz hakkında bilgi ve materyal sunması gerekecektir. Her üye aşağıdakileri ifade eder, taahhüt ve kabul eder:

  (a) Kayıt sürecinde ya da web sitenin veya Hizmetin kullanımı sırasında sunulmuş olması fark etmeksizin, sunulan bilgi ve materyalin doğru, gerçek, güncel ve tam olduğunu ve

  (b) Doğru, gerçek, güncel ve tam olması adına tüm bilgi ve materyallerdeki gerekli değişiklikleri hemen yapacağını. 

  1. Üye olduğunuzda, Mint-Moda.com’un bilgilerinizi Gizlilik Politikası çerçevesinde saklamasını ve kullanmasını kabul eder ve buna yetki verirsiniz. 
  1. Üye; sunduğu, paylaştığı ve yayınladığı hiçbir Kullanıcı İçeriğinin, üçüncü bir tarafa ait herhangi bir telif hakkını, patenti, ticari markayı, ticari ismi, ticari sırrı veya diğer kişisel hakları veya mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve çiğnemediğini ifade eder, taahhüt ve kabul eder. 
  1. Her Üye; sunduğunuz, paylaştığınız ve yayınladığınız Kullanıcı İçeriğinin aşağıdaki kıstaslara uyacağını ifade eder, taahhüt ve kabul eder; buna göre içerik:
  1. doğru, gerçek, güncel ve yasal olmalıdır;

  (b) yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı olmamalıdır; 

  (c) karalayıcı, iftira içeren, tehditkâr veya taciz edici, müstehcen, sakıncalı, saldırgan, cinsel içerikli veya küçüklere zararlı bilgi içermemelidir;

  (d) ırk, cinsiyet, din, uyruk, engellilik, cinsel yönelim veya yaşa yönelik ayrımcılığı öne çıkaran ayrımcı bilgiler içermemelidir;

  (e) hüküm ve koşulları ihlal edecek içeriğe sahip başka herhangi bir web siteye doğrudan ya da dolaylı bağlantı içermemelidir. 

  1. Üye aşağıdakileri ifade eder, taahhüt ve kabul eder, buna göre:
  1. web sitedeki faaliyetlerinizi geçerli kanun ve düzenlemelere uygun şekilde yürütürsünüz; 
  1. faaliyetlerinizi hüküm ve şartlar ile geçerli ilave anlaşmalara uygun şekilde yürütürsünüz; 
  1. hizmetleri veya web siteyi bir insanı ya da kurumu dolandırmak için kullanmazsınız; 
  1. başka bir kişi veya kurum gibi davranmaz, kendinizi başka bir kişi ya da kurum olarak tanıtmaz ya da ilişkiliymiş gibi göstermezsiniz; 
  1. istenmeyen e-posta göndermez, kimlik avı yapmazsınız; 
  1. başka herhangi bir yasa dışı faaliyette (suç oluşturacak, hukuki yaptırıma neden olacak vb. eylemleri içermek ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) bulunmaz veya yasa dışı faaliyetleri teşvik etmez ya da bunlara yönelik kışkırtmazsınız; 
  1. Mint-Moda.com’un çeşitli mülkiyet dizinlerini, veri tabanlarını ve listelerini kopyalama, yeniden üretme, suistimal etme veya el koyma girişiminde bulunmazsınız; 
  1. Herhangi bir yazılım veya donanım sistemine, veriye veya kişisel bilgiye hasar verme, müdahale etme, engel olma ya da el koyma özelliği olan bilgisayar virüslerini ve diğer zararlı cihazları ve kodları kullanmazsınız; 
  1. Mint-Moda.com ve/veya web sitenin kullanıcıları tarafından kullanılan verilerin, sistemlerin veya ağların bütünlüğüne zarar verecek veya bu verilere, sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlayacak girişimlere dâhil olmazsınız;
  1. Mint-Moda.com veya iştiraklerimize yönelik sorumluluk oluşturacak faaliyetlerde bulunmazsınız. 
  1. Üye, Mint-Moda.com’un e-ticaret faaliyetlerinin aynısı ya da benzeri faaliyetlerde bulunmak amacıyla hizmetleri veya üye hesabı mesajlaşmasını kullanamaz. 
  1. Üye; hüküm ve koşulları ihlal edip etmemesi ve/veya üyeye yönelik bir şikâyet olup olmaması fark etmeksizin, Mint-Moda.com’un Hizmetleri sunması için gereken tüm bilgileri, materyalleri, onayları sunmayı ve gereken tüm desteği ve iş birliğini sağlamayı kabul eder. Üyenin bu talimatlara uygun hareket etmemesi ve bunun neticesinde herhangi bir hizmetin sağlanmasında gecikme, bekletme ya da iptal yaşanması durumunda, Mint-Moda.com söz konusu hizmet süresini uzatmakla yükümlü değildir ve bu gecikme, bekletme ya da iptalden kaynaklanan kayıp ve hasarlardan sorumlu tutulamaz. 
  1. Üye, iletişimi konusunda tek sorumluluk sahibidir ve yorumları veya sunduğu diğer materyal ve bilgilerin içeriği konusunda yasal olarak sorumlu tutulabilir. Üye; oluşturulan, elde edilen veya Hizmetler veya web site üzerinden erişilebilen yorumları veya sunduğu diğer materyal ve bilgilerin içeriğine yönelik olarak Mint-Moda.com’un aktif bir denetim yapmakla veya editörlük kontrolü sunmakla yükümlü olmadığını onaylar ve kabul eder. Mint-Moda.com, herhangi bir üye tarafından yapılan yorumları veya sunduğu diğer materyal ve bilgilerin içeriğini desteklemez, doğrulamaz veya onaylamaz.

Üyelerin İhlalleri

  1. Mint-Moda.com; web sitede sunduğunuz, paylaştığınız ve yayınladığınız ve bizim de yasa dışı olduğuna, Hükümleri ihlal ettiğine, Mint-Moda.com’a veya iştiraklerine sorumluluk yükleyebileceğine inandığımız veya Mint-Moda.com’un görüşleri çerçevesinde uygunsuz bulduğumuz her tür Kullanıcı İçeriğini kaldırma, değiştirme veya reddetme hakkını takdir yetkisi sadece kendine ait olmak üzere saklı tutar.
  1. Üye herhangi bir hüküm veya koşulu ihlal ederse veya Mint-Moda.com herhangi bir üyenin bir hüküm veya koşulu ihlal ettiğine inanırsa, Mint-Moda.com üyeye karşı herhangi bir sorumluluk taşımaksızın üyeye ceza verme, üyenin hesabını veya bir hizmete aboneliğini askıya alma ya da kapatma hakkına sahiptir. Mint-Moda.com’un uygulayabileceği cezalar, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, uyarıyı; üyenin sunduğu, paylaştığı ve yayınladığı her tür ürün listesini veya diğer Kullanıcı İçeriklerini kaldırmayı; üyenin paylaşıp yayınlayabileceği ürün listesi sayısının sınırlandırmayı veya üyenin, Mint-Moda.com tarafından uygun görülecek süre zarfında herhangi bir hizmetin özelliklerinden ve işlevlerinden yararlanmasını sınırlamayı içerebilir. Dahası Mint-Moda.com, Mint-Moda.com tarafından sunulan her tür hizmetin mevcut ya da gelecekteki kullanımını kısıtlama, reddetme ya da yasaklama hakkına da sahiptir. 
  1. Hüküm ve koşulların içeriğinin genelini sınırlamaksızın, aşağıdaki durumların herhangi birinde bir üyenin hükümleri ihlal ettiği düşünülür:
  1. Mint-Moda.com’un bu üyenin karşı tarafla yaptığı işlemlerde çalıntı bir kredi kartı veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi kullandığına yönelik haklı şüpheleri olduğunda. 
  1. Mint-Moda.com’un, üyenin sunduğu bilgilerin güncel veya tam olmadığından, yanlış olduğundan, kesin olmadığından veya yanıltıcı olduğundan şüphelendiği durumlarda.
  1. Mint-Moda.com’un, üyenin eylemlerinin Mint-Moda.com’a, iştiraklerimize veya diğer kullanıcılara yönelik finansal kayba veya yasal yükümlülüklere neden olacağına inanmak için haklı sebepleri olduğunda.
  1. Mint-Moda.com, şüpheli suç veya kamu zararlarının soruşturulması sırasında devlet kurumları, özel soruşturmacılar ve/veya zarar gören üçüncü taraflarla tam iş birliğine gitme hakkını saklı tutar. Dahası Mint-Moda.com; bir devlet kurumu veya kanun uygulayıcı kurum tarafından veya zarar gören bir üçüncü tarafça talep edilmesi durumunda ya da mahkemeye çağrılması veya diğer bir yasal süreç durumunda üyenin kimliğini ve iletişim bilgilerini açıklayabilir. Mint-Moda.com bu açıklamadan kaynaklanacak hasar veya sonuçlardan sorumlu tutulamaz ve üye bu açıklama nedeniyle Mint-Moda.com’a yönelik yasal bir süreç başlatmayacağını kabul eder. 
  1. Üyenin hüküm ve koşulları ihlal etmesi durumunda, Mint-Moda.com bu ihlalin kayıtlarını web sitede yayınlama hakkını da saklı tutar. Bu ihlal aldatıcı ve hileli faaliyetler içeriyorsa ya da bundan haklı olarak şüpheleniliyorsa, Mint-Moda.com bu ihlallerin kayıtlarını iştiraklerimizle paylaşma hakkını da saklı tutar. Mint-Moda.com iştirakleri, tam ya da kısmi olarak Üyeye sunulan hizmetlerin üye tarafından kullanmasını sınırlayabilir, askıya alabilir ya da iptal edebilir; diğer düzeltici işlemlere başvurabilir ve üyenin Mint-Moda.com iştirakleri tarafından yönetilen veya kontrol edilen web sitedeki Hükümleri ihlaline dair kayıtları paylaşabilirler.
  1. Mint-Moda.com’un üyenin Mint-Moda.com’un bir iştirakiyle olan bir sözleşmeyi veya taahhüdü ihlal ettiğini öğrenmesi ve bu ihlalin aldatıcı ve hileli faaliyetler içermesi ya da bundan şüphelenmek için haklı sebepler olması durumunda; Mint-Moda.com, istediği zamanda ve takdir yetkisi kendisinde olacak şekilde, üyeye karşı herhangi bir sorumluluk taşımaksızın, hizmetlerin veya web sitenin üye tarafından kullanmasını sınırlayabilir, askıya alabilir ya da iptal edebilir. Dahası, Mint-Moda.com bu ihlalin kayıtlarını web sitede yayınlama hakkına da sahiptir. Mint-Moda.com bu ihlali soruşturmakla veya üyeden doğrulama talep etmekle yükümlü değildir.
  1. Üye; her tür Kullanıcı İçeriğini sunmanız, paylaşmanız ve yayınlamanız; Siteyi veya Hizmetleri kullanmanız veya hüküm ve koşulları ihlal etmeniz neticesinde ortaya çıkabilecek her tür hasar, kayıp, iddia ve sorumluluğa (tam teminat çerçevesindeki mahkeme masrafları da dâhil) karşı Mint-Moda.com, iştiraklerimiz, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, acentelerimiz ve temsilcilerimizin zararlarını karşılayacağını ve zarar görmelerini engelleyeceğini kabul eder.
  1. Üye; hileli, doğru olmayan, yanıltıcı, kesin olmayan, karalayıcı, saldırgan veya yasa dışı materyalleri içermek ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, Mint-Moda.com’un herhangi bir Kullanıcı İçeriği veya web site üzerinden sunulan herhangi tür bir materyale yönelik sorumluluğu olmadığını ve herhangi bir yükümlülük taşımadığını ve bu tür materyallerden gelebilecek hasar riskinin tamamıyla üyelerin kendilerine ait olduğunu kabul eder. Mint-Moda.com, takdiri kendisine ait olmak kaydıyla, her tür konuya yönelik savunma ve kontrol masraflarının üye tarafından karşılanacağını, bu durumda üyenin mevcut savunmaların belirlenmesi konusunda Mint-Moda.com ile iş birliği yapacağını varsayma hakkını saklı tutmaktadır.

İnceleme ve Yorumlar

Bu Sözleşmede veya web sitede aksi belirtilmedikçe; fikirler, know-how, teknikler, sorular, incelemeler, yorumlar ve tavsiyeler (bundan sonra toplu hâlde “Sunulanlar” olarak bahsedilecektir) de dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Mint-Moda.com’da sunduğunuz veya paylaştığınız her şeyin gizli olmadığı ve tescilsiz olduğu düşünülecektir ve bunları sunarak veya paylaşarak, bunlara ilişkin girişleri ve tüm fikrî mülkiyet haklarını geri döndürülemez şekilde ve herhangi bir masrafı olmaksızın Mint-Moda.com’a lisanslamayı ve Mint-Moda.com’un bunları telifsiz şekilde kullanım hakkı elde etmesini kabul etmiş olursunuz.

Sahte bir e-posta adresi kullanmamalı, kendinizden başkası gibi davranmamalı, Sunulanların veya içeriğin menşei konusunda Mint-Moda.com veya üçüncü tarafları yanıltmamalısınız. Mint-Moda.com herhangi bir sebeple sunulanları (yorumlar ve incelemeler de dâhil) kaldırmak ya da düzenlemekle yükümlü tutulmamalıdır, ancak bunları yapmayı seçebilir.

Metin, grafikler, fotoğraflar veya diğer görseller, düğme simgeleri, ses dosyaları, logolar, sloganlar, marka isimleri veya kelime işlem yazılımı (bundan böyle “İçerik” olarak bahsedilecektir) da dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Mint-Moda.com web sitesinde sunulan tüm içerikler sadece Mint-Moda.com’a veya ilgili içerik sağlayıcılarına aittir. Açık olarak ifade edilmeyen tüm haklar Mint-Moda.com tarafından saklı tutulur, ihlal edenler yasaların izin verdiği azami ölçüde cezalandırılır.

Genel Şartlar

Hüküm ve koşullar, yasaların çatışması hükümleri kapsamı dışında, Türkiye kanunlarına tabidir. Tüm Avrupa işlemleri için, ………….. operasyonel ödeme desteği sunmaktadır. Diğer tüm işlemler için Mint Moda Limited tek sorumludur.

Mint Moda Limited

Office 280, 212 My Office, Mahmutbey Mah. 34218 Bağcılar/İstanbul, Türkiye (İade adresi DEĞİLDİR)

Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçmek için buraya tıklayın.